Lịch trực tết nguyên đán Canh Tý 2020

Trong thời gian nghỉ tết, Công ty Cổ phần FFC vẫn bố trí nhân sự trực hỗ trợ 24/24. Trong trường hợp Quý Khách hàng/Quý Đối tác có yêu cầu hỗ trợ vui lòng liên hệ qua số hotline:

Mức 1: 1900 555585 hoặc 0325 247 365.

Mức 2:

- Khu vực phía Bắc:  0911 953 455

- Khu vực phía Nam: 0336 277 779

Quản lý chất lượng dịch vụ

1. Thông tin về các dịch vụ và giá cước FFC công bố:

- Bảng giá cước dịch vụ Internet

2. Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ

- Bảng công bố chất lượng dịch vụ

3. Công văn công bố chất lượng dịch vụ viễn thông.

- Công bố chất lượng dịch vụ viễn thông

4.Giấy phép cung cấp dịch vụ và triển khai hạ tầng viên thông công cộng.

- Giấy phép cung cấp chất lượng dịch vụ viễn thông.

Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng.

Công bố thông tin: https://phapluatxahoi.vn/cong-bo-giay-phep-cung-cap-dich-vu-vien-thong-va-giay-phep-thiet-lap-mang-vien-thong-cong-cong-170640.html

 

Thiết kế website bởi www.thienvanmedia.com.