Thiết bị truy nhập TOPDLC của Hãng TAICOM (Đài Loan)

Thiết bị truy nhập TOPDLC của Hãng TAICOM (Đài Loan).
Thiết bị truy nhập TOPDLC của Hãng TAICOM là giải pháp truy nhập hiệu quả trong cung cấp các dịch vụ băng rộng và băng hẹp trên nền tảng truyền dẫn bằng cáp quang, cáp đồng, viba hay vệ tinh; bao gồm các dịch vụ POTS, xDSL, ATM, ISDN.

Thiết bị truy nhập TOPDLC của Hãng TAICOM là giải pháp truy nhập hiệu quả trong cung cấp các dịch vụ băng rộng và băng hẹp trên nền tảng truyền dẫn bằng cáp quang, cáp đồng, viba hay vệ tinh; bao gồm các dịch vụ POTS, xDSL, ATM, ISDN.

 

Thiết kế website bởi www.thienvanmedia.com.