Thiết bị Adit600 của hãng CarrierAccess (Mỹ)

Thiết bị Adit600 của hãng CarrierAccess (Mỹ)
Thiết bị truy nhập đa dịch vụ Adit600 là giải pháp nhằm truyền tải các dịch vụ thoại và dữ liệu băng rộng trên cùng một nền tảng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nó cho phép các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho khách hàng của họ sự đa dạng dịch vụ thoại và dữ liệu băng rộng. Với khả năng đấu chéo lên đến 18 luồng E1, thiết bị truy nhập Adit600 đáp ứng các nhu cầu hiện tại cũng như các nhu cầu trong tương lai của khách hàng. Hiện nay đã có hơn 3 triệu lines điện thoại và dữ liệu trên toàn thế giới được cung cấp thông qua thiết bị truy nhập Adit600.

• Các đặc điểm chính

Hệ thống đấu chéo đa dịch vụ từ 1 đến 18 luồng E1.
Cung cấp tối đa 48 cổng giao diện thoại truyền thống và 40 cồng giao diện VoIP.
Cung cấp tối đa 40 cổng giao diện ISDN, 24 cổng V.35, RS-232 hoặc Ethernet.
Quản lý mạng tập trung từ xa bằng phần mềm hoặc truy nhập qua cổng điều khiển tại chỗ.

 

Thiết kế website bởi www.thienvanmedia.com.