LỊCH LÀM VIỆC ONLINE PHÒNG CHỐNG COVID-19

Trước hết, Công ty Cổ phần FFC xin gửi lời cảm ơn sự đồng hành và hợp tác của Quý Khách hàng, Đối tác dành cho Công ty chúng tôi trong thời gian qua.

-  Thực hiện chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19 (nCoV) của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19;

-  Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 có chiều hướng lan rộng và lây lan chéo trong thời gian tới;

Công ty cổ phần FFC thông báo “Lịch làm việc online phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 28/03/2020 đến hết ngày 15/04/2020”.

Cụ thể:

-  Toàn bộ nhân viên khối văn phòng bao gồm các phòng ban: Phòng kế toán tài chính, Phòng tin học, Phòng kinh doanh, Phòng đầu tư xây dựng cơ bản làm việc online tại nhà.

-  Toàn bộ nhân viên khối kỹ thuật bao gồm các phòng ban: Phòng vận hành, Phòng triển khai vẫn thực hiện tại hiện trường khi có công việc phát sinh nhưng được quyền từ chối phục vụ trong các địa bàn có nguy cơ cao theo khuyến cáo của Bộ Y tế sau khi báo cáo lãnh đạo Công ty.

-  Trong quá trình làm việc online tại nhà, nhân viên của Công ty Cổ phần FFC đảm bảo liên lạc qua email, điện thoại trong giờ làm việc; thực hiện xử lý công việc như bình thường, không để gián đoạn liên hệ giao dịch công việc. Bộ phận trực ứng cứu xử lý sự cố đảm bảo online 24/7, duy trì đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Bằng Công văn thông báo này, Công ty Cổ phần FFC kính đề nghị Quý Khách hàng, Đối tác tạo điều kiện phối hợp để hoạt động kinh doanh đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

Trân trọng cảm ơn!


 

Thiết kế website bởi www.thienvanmedia.com.