Dịch vụ truy nhập Internet FTTH

Dịch vụ truy nhập Internet FTTH (Fiber To The Home) là một công nghệ sử dụng sợi quang trực tiếp từ điểm điểm sử dụng dịch vụ tới các điểm tập trung. FTTH là giải pháp truy cập cáp tối ưu trong đó mỗi thuê bao được kết nối về nhà cung cấp dịch vụ bằng một sợi quang chất lượng cao, đảo bảo độ ổn định về mặt vật lý cũng như tốc độ truy cập Internet tại mọi thời điểm sử dụng.

Dịch vụ Internet FTTH của FFC được xây dựng trên công nghệ hiện đại GPON với hạ tầng cáp quang ngầm hóa lên đến 95%, đảm bảo độ ổn định và tốc độ tải dữ liệu lên đến 1,25Gbps cho mỗi điểm sử dụng dịch vụ.

Ưu điểm của dịch vụ Internet FTT:

– Có nhiều gói dịch vụ tùy biến phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

– Chất lượng đường truyền cáp quang đảm bảo tiêu chuẩn viễn thông.

– Dễ dàng quản lý và giám sát.

– Đáp ứng mọi dịch vụ đa dạng: thoại (IP hoặc PSTN), fax, hình ảnh, truyền số liệu, hội nghị truyền hình…

– Thời gian triển khai nhanh, dễ dàng trong việc bảo hành dịch vụ

Bình luận