Dịch vụ kênh thuê riêng Internet ( Internet Leased-Line )

INTERNET LEASED-LINE Là dịch vụ đường truyền Internet thuê riêng, có cổng kết nối trực tiếp, riêng biệt dành cho các văn phòng, công ty có yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ.

Ưu điểm của dịch vụ Internet Leased-Line:

– Khách hàng được toàn quyền sử dụng kênh liên lạc theo đúng tốc độ cam kết liên tục 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

– Chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế.

– Dễ dàng quản lý và giám sát.

– Tính bảo mật, và tính sẵn sàng cao (do không phải chia sẻ đường truyền).

– Đáp ứng mọi dịch vụ đa dạng: thoại (IP hoặc PSTN), fax, hình ảnh, truyền số liệu, hội nghị truyền hình…

– Ứng dụng các công nghệ như Mạng riêng ảo (VPN), Hội thảo từ xa (Video Conferencing), điện thoại Internet (IP Phone) trở nên dễ dàng và tiện dụng hơn. Tự cập nhật, kiểm soát các thông tin trên Website của mình.

– Chăm sóc khách hàng, xử lý sự cố 24/7/365.

Bình luận