Dịch vụ truyền số liệu Metronet – Metrowan

Dịch vụ Metronet là dịch vụ kết nối các mạng nội bộ (như mạng LAN tại các văn phòng, chi nhánh…) của một doanh nghiệp, một tổ chức thành một mạng riêng, duy nhất. Về mặt kỹ thuật, dịch vụ Metronet chính là mạng riêng ảo lớp 2 hoặc lớp 3 dựa trên công nghệ…

Xem thêm

Dịch vụ truyền số liệu Cáp Quang Trắng (P2P)

Dịch vụ CÁP QUANG TRẮNG (P2P) của FFC là dịch vụ băng rộng với đường truyền tốc độ cao, sử dụng đường truyền cáp quang kết nối trực tiếp giữa các điểm đầu cuối của khách hàng và có khả năng cung cấp nhiều loại dịch vụ cùng lúc trên cùng một đường truyền kết nối giữa…

Xem thêm