Hệ thống điện nhẹ

1. Tổng quan hệ thống điện nhẹ      Trong công trình xây dựng, dù có quy mô lớn hay nhỏ đều được chia ra thành hai phần là phần xây dựng và phần cơ điện (M&E). Phần cơ điện này này gồm rất nhiều các hệ thống liên quan đến nhau để tạo thành…

Xem thêm