Đầu tư hạ tầng viễn thông

Chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông xu thế tất yếu, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và xã hội. Việc này không chỉ góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị mà còn giúp tiết kiệm chi phí đầu tư cho các doanh nghiệp viễn thông. FFC chú…

Xem thêm

Giải pháp và mô hình kết nối viễn thông của FFC

1. Cấu trúc mạng viễn thông tổng quát của Công ty cổ phần FFC      Để có thể cung cấp các dịch vụ tốt đến khách hàng, Công ty cổ phần FFC thiết lập mạng Viễn thông theo ba lớp sau: Lớp ứng dụng và quản lý. Lớp mạng lưới các POP cấp 1.…

Xem thêm